Kompetansen på Dynamics 365 (CRM) i det Norske markedet er spredt tynt ut over mange aktører hvor CRM er en av mange satsningsområder. Prosesspilotene har som målsetning å bygge et stort fagmiljø konsentrert utelukkende om Dynamics 365 (CRM). Mange av nøkkelpersonene i Prosesspilotene har erfaring fra utvikling av store CRM fagmiljøer og mener dette byr på betydelige fordeler både med hensyn til utvikling av kunnskap, gjenbrukbare løsninger og ikke minst evne til å yte god service.

Selskapet ble etablert i 2011 av erfarne CRM eksperter og etter en etableringsperiode med fokus på de første store CRM implementasjonene og utvikling av selskapets metodikk og beste praksis, startet vi en vekstfase i 2015.

Ved utgangen av 2017 hadde Prosesspilotene 21 ansatte og 132 kunder spredt over ulike bransjer og størrelser. Planen er å fortsette veksten i de kommende år.

Partner status

Associated partner

Certified developers

0

Contact

Skysstasjon 11a, 1383, Asker
Postboks 86, 1371 Asker, Norway
+47 66901900
support@prosesspilotene.no

 

Cases by Dynamicweb

Case

Case

Case

Case

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing